IV. HRADIŠŤSKÝ COUNTRY BÁL

22. ledna 2005

.. jak viděl přípravy na bál tisk ...

.... i opět nadešla lednová sobota a Orlovna se opět zaplnila (více než slušně). Místo Amalgamu vystoupil brněnský "Svaťa Kotas Band". Tombola byla ještě bohatější než v minulých letech. Dreams Country přijel opět, nováčky na parketu byl pak Napajedelský Hopsálek ......

.... byl to zajímavý den, protože ještě v jeho průběhu jsme si odehráli ještě jednu akci - klasický "Pochod kolem břestecké skaly" spojený se zabijačkou. Alespoň jsme si procvičili rychlé balení aparatury, rychlý "bojový" přesun a její opětné postavení .....

.... na bále byla i nová výzdoba. Poprvé jsme výzdobu zajištovali z vlastních zdrojů a hodně se v této činnosti angažoval Plecháček s celou rodinou ..... na výzdobě budeme určitě pracovat i nadále a pro příští ročník ji určitě ještě vylepšíme .. v sále nám přibyla šibenice a indián kontroloval ze žebříku celý sál a měl dokonalý přehled o všech tančících i netančících (a kromě toho hlídal i tombolu) ..... >>>>

.. děvčata z napajedelského Hopsálku se představila velmi kvalitně ...

....................

TELEGRAF (tedy těch šest osob, které jsou vidět na fotografii) děkuje všem, kteří pomohli letošní bál uspořádat a těší se na ročník příští. Mnohokráte děkujeme i těm, kteří přispěli do bohaté tomboly...

.. Dreams Country Zlín  >>>

... A ZA ROK NA  BÁLE - AHÓÓÓJ !

... jak to viděl tisk po akci ...