SVÍTÁ

(Be Living)

Bob Buller / Štěpán Šupka

 

Slýcháš před úsvitem ptačí housle hrát,
to půlnoc ještě míváš v peřinách.

Zvolna oči otvíráš, když moh‘ bys ještě spát

a pohled tvůj už bloudí po horách.

 

Svítá (svítá) slunce pouť svou začíná,

Bůh ví, kam tě cesta nechá jít.

Svítá (svítá) den už hvězdám sbohem dá,

každý ráno velkou cenu má.

 

Okna už jsou dokořán a cesty suchý máš,

bílý mraky vítr rozfouká.

Rozeklané skály všude, kam se podíváš,

ta zem je dnešní ráno jenom tvá.

 

Svítá ….

 

Cizím cestám nevěříš a hledáš jen tu svou,

kde lampy hvězd ti září nad hlavou.
Tam známý hlas pak uslyšíš, když zazní noční tmou,
až zavolá Tvou duši toulavou.

 

Svítá ….