STŮJ, POSTŮJ

(Hey, Brother)

Tim Bergling / Vladimír Doskočil

 

 

Stůj, postůj, je to dlouhá pouť a cíl v ní není.

Stůj, postůj, není vodou krev a cestou snění.
Oooh. Když Tě můry stláčí níž, to víš,

(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.

Stůj, postůj, je Ti víra ve své blízké cizí?
Stůj, postůj, je to láska, co Ti z duše mizí?
Oooh. Když Tě můry stláčí níž, to víš,
(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.

 

Do země vzdálené, já neslyším Tvé volání.

Kdo duše trápené, kdo od  samoty zachrání?
Oooh. Když tě můry stláčí níž, to víš,
(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.


Stůj, postůj, je to dlouhá pouť a cíl v ní není.
Stůj, postůj, je to láska, co Ti duši změní?
Oooh. Když Tě můry stláčí níž, to víš,
(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.
 

 Do země vzdálené, já neslyším Tvé volání.

Kdo duše trápené, kdo od samoty zachrání?

Oooh. Když nás můry stláčí níž, to víš,
(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.

 

Oooh. Když nás můry stláčí níž, to víš,
(že) není tady, kdo by Ti byl blíž.