JONÁŠ

(God Moves In A Windstorm)

traditional / Jaroslav Tupý

 

Jonáš poutník pravdu hlásat neuměl,

Pán mu proto města hříchy připomněl.

On však místo gosp(e)lu k moři zamířil,

s Bohem v srdci nepevném se nesmířil.

 

Ref : Jak Bůh lidem vzkázal,

co přál si, Jonáš hlásal.

Bouří znamení dával,

aby každý na svůj život v pravdě dbal.

 

Pane náš, co v nebi čistém přebýváš,

pro lid hříšný trest a pohled přísný máš.

Prorok Jonáš začal kázat pravdu Tvou,

byl však zato z lodi shozen cháskou zlou!

 

Ref : Jak Bůh …..

 

V boji s mořem Jonáš skoro nedýchá,

bouře strašná obětí tou utichá.

V tom však z hlubin peklo jícen otvírá,

ryba tlamu nad Jonášem zavírá.

 

Ref : Jak Bůh …..

 

Jejím okem smí se Jonáš dívat ven,

hloubky moře pozná nikým neviděn.

Slanou vodu pije, řasy polyká,

na světě už po něm nikdo nevzlyká.

 

Ref : Jak Bůh …..

 

Třetí den však Jonáš rybou vyvržen,

pískem projde k branám města zmátožen.

Pak ve stínu s nehodnými rozjímá,

každého ta lítost přímá dojímá.

 

Ref : Jak Bůh …..

 

Strachem z trestu, že Ninive rozboří,

seznali, že na ně sám Pán hovoří:

„Mějte přísnou pokoru a pokání

jinak v městě nikdo se nezachrání!“

 

Ref : Jak Bůh …..

 

Ref : Jak Bůh …..

 

Ref : Jak Bůh …..