JÁ PŮJDU S NÍM

(He‘ll Take You In)

Tim Stafford / Vladimír Doskočil

 

Když tě srdce trápí a sil ti málo zbývá,

když už nevíš kam a kudy jít.

Zlé pochybnosti svádí, že Bůh se nedívá,

tak dnem i nocí dál jen můžeš jít.

  

          Já půjdu s ním,

já půjdu s ním až mě můj pán zavolá.

Já půjdu s ním,

já půjdu s ním přes údolí slzavá.

Ač mám v duši temný kout nocí tou dál můžu plout.

Já půjdu s ním

a se mnou ten kdo víru má. 

 

Kdo s tebou vodou kráčí, kdo klid tvé duši dává,

kdo ti poví kam a kudy jít.

Kde světlo nocí září, kde cíl ti zamává,

kde ti poví, kam máš nocí jít.

 

                Já půjdu s ním ….