DEN MŮJ SE BLÍŽÍ

(Some Day)

Simon Baker / Vladimír Doskočil

 

Vím, den můj se den za dnem blíží,

ten den už je každý den blíž.

V něm ztratím čím život mě tíží

a Ty duši mou uchopíš.

Pak najdeš v ní má skrytá přání,

každý můj tajemný cíl,

má vítězná milostná klání

i ta, co jsem o nich jen snil.

 

Tak najdeš v ní sny co jsem sníval,

najdeš v ní ty co jsem vzdal.

V oblacích hlavu jsem míval,

já žádal si každý den ráj… (žádal jsem ráj)

Teď vím, že je cesta má bláznivá,

jak píseň, co jsem ti hrál.

Tvůj smích mi na cestu zvoní,

jen ten jsem si s sebou dnes vzal.

 

Vím, den můj se každý den blíží,

ten den, co jen ráno mi dal.

V něm laskavé oči mě shlíží,

ty víš, jak já se jich bál.