V příjemném prostředí zdouneckého zámku se konal již 2. ročník festiválku Zdounecké Arkády. Obětavým pořadatelem byl Aleš, basista kapel Divousy a Blues d'Effect. Naše vystoupení připadlo až na úplný závěr programu, ale někteří členové byli na místě ještě dlouho před tím, než se na zámeckém nádvoří ozvaly první tóny. V průběhu odpoledne a večera se představilo 7 hudebních uskupení - přijeli všichni, kteří jsou uvedeni na plakátu (to také není moc obvyklé). Počet diváků byl v průběhu festiválku proměnlivý, ale myslím, že návštěvníci byli spokojeni, protože potleskem odměnili všechny účinkující - a ti jim na oplátku zahráli opravdový průřez folk, country, tramp či bluegrassovou hudbou.

DOUFÁME, ŽE FESTIVÁLEK SE DOČKÁ DALŠÍCH ROČNÍKŮ.

Telegrafní vystoupení se odehrálo až na samém konci festiválku, kdy na nás svítily reflektory nejrůznějších barev. Na odpoledni bylo příjemné i setkávání se spoustou kamarádů a známých, kdy jsme se s některými již opravdu hodně dlouho nepotkali (v některých případech se jednalo i o 10-15 let). Některé (velkou většinu) z účinkujících jsme již znali z dřívějších akcí a ty, které jsme zatím neznali jsme poznali skrze jejich hudbu - potěšili všichni.

MIXBAND (UHERSKÝ BROD)

JAMTOUR (KROMĚŘÍŽ)

FILIP & MARKÉTA (ZLÍN)

BPT (ZLÍN)

DIVOUSY (ZDOUNECKO)

BLUES D'EFFECT (KROMĚŘÍŽ)