Na svátek svatého Jiří jsme se po roce opět vypravili do Divok na akci Otevírání studánek. Oproti loňku bylo docela chladno, tak jsme se zahřívali jak se dalo. I hudbou a zpěvem. Pro letošek jsme metradičně zvolili civilní oblečení a nehráli jsme všichni. Rumíš se akce sice také zúčastnil, ale kontrabas byl u mistra Celého v opravě, tak si jen pobrukoval.
A spolu s námi se bavily a zpívaly i členky "pořadatelského výboru" ... ZO ČSOP DIVOKY.