UHERSKÉ HRADIŠTĚ - 30.11.2014

Když jsme byli osloveni, tak jsme hned a rádi souhlasili s účinkováním na Dobročinném bazaru. Charitativní akci, jejímž cílem bylo zakoupení monitorů sledujících životní funkce u hemato-onkologicky nemocných dětí. 

Prostředky bylo možno získat dvěma způsoby. Buď zakoupením různých věcí, bezplatně darovaných, na odpoledním Dobročinném bazaru či zakoupením vstupenky na večerní koncert.

My jsme vystoupili již odpoledne při Dobročinném bazaru. Hráli jsme, lidé korzovali a vybírali, či přímo kupovali předměty, které se zde nashromáždily. Jak se říká - bylo tam vše od špendlíku po lokomotivu (to je přehnané, ta tam nebyla).

Během této akce bylo získáno téměř 134 tisíc Kč, které již putovaly do Fakultní nemocnice v Olomouci. Velké díky patří organizátorům této akce - sl. Ireně Černíčkové, která s tímto nápadem přišla a Slováckému divadlo, které ji podpořilo.

I MY JSME RÁDI, ŽE JSME MOHLI PŘISPĚT.

Hráli jsme ve foyer Slováckého divadle. Na fotografii je s námi herečka Eva Josefíková.

 

Fotografie pořídila - a milým průvedcem při akci nám byla - pí. Radmila Doskočilová. Děkujeme.