Rádi jsme přijali pozvání k účinkování při vernisáži výstavy "DOTEKY". Tuto výstavu spolupořádaly Základní umělecká škola Uherské Hradiště a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Principem bylo to, že chlapci i děvčata ve výtvarném odboru ZUŠ tvořili plastická díla, tzn. že každý je může vnímat nejenom zrakem, ale i hmatem. Mladí umělci (pod vedením pí. Radmily Doskočilové) vytvořili opravdu krásné věci a ve spolupráci s ředitelkou SONS pí. Miroslavou Kneslovou stvořili krásnou výstavu, která jistě přitáhne pozornost široké veřejnosti.

... zahráli jsme celý "portovní program", který chceme za týden předvést na oblastním kole Porty ...

... hmatové domino ...

... obrysové rozpoznávání ptáků ...

... každý si mohl vyzkoušet jaké to je, když se při zkoumání výtvarných děl nemůže spolehnout na zrak, ale má k dispozici jen hmat ...

... a na závěr jsme si v chodbě bývalé jezuitské koleje zazpívali i pár gospelů. Hezky se naše hlasy nesly... :)