UHERSKÉ HRADIŠTĚ - 11. SRPNA 2012

TRADIČNĚ V PARKU - U SLOVÁCKÉ BÚDY

V tradičním srpnovém termínu jsme se opět sešli se svými hradišťskými (i přespolními) příznivci ve Smetanových sadech - u Slovácké búdy.

Počasí bylo zamračené a nepříliš teplé.

V příjemné atmosféře jsme zahráli a zazpívali hodně známých i méně známých skladeb, došlo i na některé úplné novinky.

Akce se zúčastnila i celá řada tanečníků, takže taneční parket nezahálel, i když je pravda, že spousta tanečníků si stěžovala, že už by parket potřeboval pořádnou opravu.

Odpoledne i večer jsme si užili a doufáme, že se na stejném místě objevíme opět v roce 2013.

V průběhu odpoledne a večera došlo i k nezvyklé situaci, kdy jsme se rozhodli zapojit návštěvníky a diváky ještě více do odpoledního tanečního děje.

VYUČOVALI JSME COUNTRY TANCE!

Rumíš (který kdysi dávno do jednoho tanečního kroužku chodil) to vzal na sebe, pečlivě si připravil poznámky a vyzval diváky na taneční parket. Zprvu se jim moc nechtělo, ale nakonec jich přes dvacet přesvědčil a spolu s Bětkou (sličnou asistentkou) všem vysvětlil co se bude dít při tanci zvaném Rufus. Po několika zkouškách "na sucho"došlo i tančení při hudbě a všichni si to opravdu vychutnali. Vyzkoušeli jsme několik variant tohoto tance a všichni jsme si nejen zatančili, ale také se hezky pobavili a z plna hrdla se (občas) zasmáli.