UHERSKÉ HRADIŠTĚ, FOYER KINA HVĚZDA - 24.4.2012

 

Při oslavách 100 let založení skautingu v českých zemích vznikla i zajímavá výstava, která mapovala skautské stopy v Uherském Hradišti. Úplně přesně se ta výstava jmenovala - "Sto let českého skautingu - Skautské stopy v Uherském Hradišti aneb Od Kmene Řvavých k Psohlavcům". Vzhledem k tomu, že celá hradišťská telegrafní větev Psohlavci prošla, tak prakticky ani nebylo možné abychom na vernisáži této výstavy chyběli (i kdybychom snad neměli hrát).

Ve foyer kina Hvězda bylo umístěno cca 20 velkoprostorových tabulí, na kterých byly vystaveny jak historické fotografie a dokumenty (skautské středisko funguje v Uherském Hradišti od roku 1920), tak i fotografie ukazující činnost dnešních skautských oddílů. Zároveň byly vystaveny i nejrůznější artefakty - staré totemy či vlajky, trofeje ze skautských závodů, táborové výrobky, kroniky ..... Na zahájení výstavy pohovořili i pozvaní hosté, např. hradišťský starosta Květoslav Tichavský.

Po ukončení slavnostních řečí jsme se s nástroji setkali se staršími psohlaveckými kamarády a společně zahráli a zapěli Psohlaveckou hymnu i několik známých skautských a Psohlavci oblíbených písní. Perličkou tohoto setkání je i to, že jsme se po létech setkali, na jednom pódiu, se zakládajícími členy kapely MUSTAFO (MUzika STArých FOtrů), protože jako "jakási tehdejší protiváha" této kapely vzniklo naše MUMLAFO (MUzika MLAdých FOtrů) a z něj následně vznikl i TELEGRAF. Takže pánové na fotografii vlastně mohou i za vznik Telegrafu a my si s nimi vždy rádi zahrajeme (a samozřejmě i zavzpomínáme).

Členové MUSTAFA (zleva) : Píďala, Hoblík, Bufi a Lord a ještě je na fotce Iva, která "fotrem" není :o) ....

V další části jsme se představili i standardní částí telegrafního repertoáru, včetně několika gospelů.

V rámci vernisáže byl čas i na trošku vína, či besedu s přáteli. Těžko říci, co se Laďa právě dozvěděl ...

Vzhledem k kulatým letopočtům se dá podobná výstava očekávat v roce 2020 - kdy budeme slavit 100 let skautingu v Uherském Hradišti. A my u toho budeme taky! Doufáme .... určitě!