Po dlouhé době jsme se vypravili až na samou moravsko-slovenskou hranici, do krásného kraje Bílých Karpat, kde příroda vypadá stále ještě kouzelně.

Obdrželi jsme pozvání zahrát na festiválku, který se odehrával sice v bývalém vojenském objektu, ale svou náplní byl naprosto nevojenský - plný různých tvořivých, kulturních a hudebních dílen, místem nejrůznějších výstav, koncertů a setkání. A právě proto dostal festiválek jméno "Sami sobě".

Některé z nás docela mrzelo, že jsme se nemohli zdržet déle, protože se tam objevila spousta zajímavých a inspirativních aktivit.

Celá akce se odehrávala v Centru branných aktivit na Žítkové a  první den tohoto festiválku byl zároveň "dnem otevřených dveří", takže mezi návštěvníky byla i spousta místních, kteří se přišli zároveň podívat, jak to v tom bývalém vojenském objektu vlastně vypadá.

Plakát (PDF, 414 kB)

Fotodokumentace celého festiválku.

Důležité bylo, že  za námi - pro nás naprosto nečekaně - přijeli i naši oblíbení tanečníci. Přijeli ze Suché Lozi, z Kroměříže i z Popovic. Důležité to bylo proto, že mohli všem návštěvníkům předvést country tance v celé jejich kráse a sklízeli zasloužený potlesk a obdiv.

A na fotkách to vypadá tak, že i naše taneční část (Telegrafní néšvilský krúžek) se dobře bavila. A i ve skutečnosti tomu tak bylo.

Fotky na této straně pořídily Radka a Zdenka. Děkujeme.