14. KVĚTNA 2011

Již od roku 1990 trvá každoroční tradice skautského Jamboree, setkání hradišťských skautů všech generací, skautů "kmene Řvavých". Po odpoledním vyprávění se všichni sesednou okolo táborového kruhu, jsou rozdělení do 3 kategorií (dle věku - Junioři, Senioři a Geronti) a soutěží v nejrůznějších znalostech a soutěžích. Pak následuje vynikající Samův guláš a večer je čas pro slavnostní zapálení táborového ohně. I zde se Telegraf tradičně zapojuje a podporuje starší bratry a přátele při zpěvu tradičních písní. Pak se návštěvníci rozdělí na 2 skupiny. Ta první setrvává u ohně s kytarou a vyprávěním, a ta druhá míří na hřiště, kde je již tradičně připravena "Májová noc s Telegrafem". Určitě netančí všichni, ale ti kteří to umí, případně ti, kteří se to chtějí naučit se vždycky najdou.

Ani letos tomu nebylo jinak a počasí nám (již tradičně přálo). Byl krásný, vlahý, májový večer ... a sedělo a zpívalo se i dlouho po tom, co Telegraf sbalil aparaturu ... někteří až do svítání.