POCHOD OKOLO BŘESTECKÉ SKALY

BŘESTEK - 23. LEDNA 2010

Již od časných ranních hodin se scházeli účastníci této krásné, tradiční akce. Jen se nám zdá, že zatímco jedlíků každý rok přibývá, tak těch pravověrných turistů, kteří kromě zabijačky vyrazí i na turistické trasy, je stále méně.

Vyrazili jsme bez Toma (opět ho chytla záda), zato už s novou aparaturou. Houkalo to, pískalo to, ale to se vychytá. Tentokráte padlo 11 čuníků - 1250 kg. Dobroty
byly tradičně skvělé. Počasí mrazivé a bezmračné. Lidé spokojení i na tancování došlo.

Fotky pořídili částečně Zdenka z Popovic a Pavel z DDK.