1999 JARO

Když jsme hráli v dubnu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti na oslavách Dne Země, tak jsme (jak je ostatně vidět) věnovali svou pozornost i té nejmenší generaci posluchačů. Posluchače je prostě potřeba vychovávat od té nejútlejší generace.

Vůbec se ovšem nebráníme vychovávání i dalších generací - ideální jsou osoby ženského pohlaví a věku kolem dvaceti - to jsou pak někteří členové kapely dělat i přesčasy :o)).